El rei llegia a Maquiavel??

 

“un príncipe sabio debe, cuando tena la oportunidad, fomentarse con astucia alguna oposición a fin de que una vez vencida brille él a mayor altura”

El príncipe, Maquiavelo.

(consell que explicaria el paper del rei al 23F, malgrat que la cita és de Javier Cercas suggerint-la, malgrat que ell l’exculpa a “Anatomía de un instante”, diluint-lo en una culpa general. Ací no faig cap spoiler, al cap i a la fi la novel·la l’ha promocionada i venuda El País, gens sospitosos de republicans ni de radicals, a més que és un fet passat i conegut.

També val a dir que m’agrada com escriu Cercas, per tant sóc parcial.

La novel·la, o assaig amb forma de crònica, enganxa prou, sobretot la primera meitat, després recau un poc en repeticions i justificacions, per alçar-se finalment – que no us desvelaré – de manera inesperada confessant l’objectiu principal del llibre

El rei està de baixa?


El rei ahir – segons va dir el NoDo – no va poder atendre més estona per la seua lesió. Aleshores cal pensar una sèrie de situacions i les actuacions que se’n deriven:

 1. El rei està de baixa i ahir estava treballant d’incògnit (pensant càndidament que no el pillarien).

  Ergo: Investigar per si hi ha frau per part seua.

 2. El rei està de baixa i els jefes (la sobirania popular) o algú, ahir, li va obligar a treballar.

  Ergo: Investigar els responsables de coaccionar-lo i obligar-lo a que les màfies que hi hagen al darrere, estiga ZP o no allí.

 3. El rei no s’ha presentat a les revisions pertinents de la Seguretat Social perquè li donen l’Alta.

  Ergo: Investigar si hi ha frau, per negligència dels sindicats (secció monàrquica) i de la Mutua.

 4. El rei era conscient, i acostuma a fer les recepcions de desfilades en negre.

  Ergo: Investigar si hi ha frau, per negligència dels sindicats (secció monàrquica), de la Mutua, dels contables econòmics, els inspectors d’Hisenda i la fiscalia de l’Estat.

 5. El rei és autònom (com l’Estrella de la Mort) i és lliure de treballar quan vulga, o és becari, en qualsevol cas no és un assalariat.

  Ergo: Investigar els contractes per analitzar si la facturació ha estat per una menor quantitat ja que el rei no estava en plenes condicions. Així com determinar la caducitat del contracte, o en cas de que siga mercantil o per obra, delimitar si l’obra s’ha acabat i si la cabra es va veure afectada, per una mena d’efecte mariposa, i en tal cas, el monarca hauria de sufragar de la seua butxaca el tractament psicoanalític que eixe càbrid requereix.